Elev för en dag
Elev för en dag
Kontakta oss
Kontakta oss
Senaste nytt
Senaste nytt
Reportage

Du kan fortfarande söka till Creative Media Program

Huvudbild till reportage
Vill du skapa förändring genom att engagera omvärlden? Då kan Creative Media Program vara rätt gymnasieutbildning för sig! Med vårt unika studieprogram får du spetskompetens inom digitalt skapande samtidigt som du blir väl förberedd för vidare studier. 

– Creative Media Program är ett fantastiskt program där eleverna får lära sig förstå samhället ur historiskt, politiskt och psykologiskt perspektiv samtidigt som de får kunskap om hur man når ut med sitt budskap och skapar innehåll som intresserar och engagerar, förklarar Angelica Miraglia, lärare i historia, religion och entreprenörskap på Thorén Innovation School (TIS) i Malmö.

På Creative Media Programmet djupdyker vi in i samhällsaktuella ämnen. Du lär dig förstå den aktuella debatten och hur den kommuniceras ut till allmänheten. Du får ta del av marknadens alla knep och blir en fena på att producera content och ta fram strategier för att höras över bruset. På Thoren Innovation School Malmö tillämpar vi dessutom kreativa innovationsprocesser för att koppla ihop skolan med arbetslivet. Eleverna får arbeta med verklighetsnära projekt, ofta i samarbete med näringslivet.

– När eleverna på Creative media Programmet är färdiga med utbildningen har de verkligen fått testa på branschen. Vi arbetar mycket ämnesöverskridande där mediaämnen samarbetar med gymnasieämnen. Ett exempel är att slutresultatet av ett samarbete med svenskläraren kan vara filmer som eleverna får planera, producera, analysera och reflektera över, berättar Angelica.

Självledarskap är ett annat viktigt inslag i utbildningen på TIS Malmö. Här blir du och dina visioner uppmärksammade. Vi ser potentialen i varje elev och du får alla möjligheter att utveckla dina förmågor.

– Det krävs ett eget driv för att jobba mot nya uppdrag, säger Angelica. Våra treor står helt på egna ben och är redo för att ta klivet ut i arbetslivet eller ta sig an vidare studier.

På Thoren Innovation School Malmö blir du redo för framtiden och som elev hos oss lär du dig att tänka utanför boxen!

Du kan söka Creative Media Program på Thoren Innovation School Malmö fram till den 15 maj via den här länken.