Elev för en dag
Elev för en dag
Kontakta oss
Kontakta oss
Senaste nytt
Senaste nytt
TSP

Thoren Sports Academy blir Thoren Sports Profile

Huvudbild till reportage
Thoren Innovation School döper om sin idrottssatsning Thoren Sports Academy till Thoren Sports Profile. Det nya namnet ska spegla konceptet på ett tydligare sätt.

Eftersom hela konceptet med Thoren Sports Profile bygger på att underlätta för elever att satsa på sin idrott under skoltid, blir ordet ”Profile” mer lämpligt för att kommunicera skolans syfte och ambition med det.

(Vi startar dessutom en skola i Umeå med namnet Thoren Sports Academy, så för att undvika begreppsförvirring ändrar vi namnet.)

Eleverna skapar en idrottsprofil som passar dem, och det täta samarbetet mellan skolan och elevens förening optimerar upplägget så att idrottssatsningen och skolan kan gå hand i hand.

– Vi fortsätter att möjliggöra idrottssatsning i kombination med gymnasiestudier och ser fram emot nya spännande projekt och samarbeten som kan göra idrottsprofilen ännu bättre för våra idrottssatsande ungdomar, säger verksamhetschef Fredrik Castell.

Profilen har olika möjliga upplägg. För att det ska passa alla, kan eleverna välja mellan:

1. Individuellt upplägg utifrån behov, med exempelvis anpassat schema.

2. Kurserna Idrott och hälsa – specialisering 1 och 2, där idrotten sker på skoltid i skolans regi.