Elev för en dag
Elev för en dag
Kontakta oss
Kontakta oss
Senaste nytt
Senaste nytt
Reportage

Innovationsprojekt – Elever designade framtidens bostäder

Huvudbild till reportage
Det bästa sättet att lära sig något på är genom att testa sig fram. Och hur ska man annars kunna veta att en idé fungerar? På Thoren Innovation School i Helsingborg har eleverna i årskurs 2 och 3 tillsammans designat framtidens bostadsområden under ett gemensamt projekt. 

Hur kan vi skapa bostäder som är miljövänliga, funktionella och vackra? Det är en fråga som eleverna har arbetat med under ledning av pedagogerna Erica, Glenn och Timmy.

Projektet började med att eleverna i tredje årskursen skulle skapa ett bostadsområde i kurser inom arkitektur, miljö och hållbarhet samt entreprenörskap. Då passade Erica, som är lärare inom bl a CAD och konstruktion, på att även engagera sina andraårselever i projektet. Resultatet blev att eleverna tillsammans har designat ett helt bostadsområde, från minsta detalj till hela byggnader.

Inom CAD och konstruktion fick eleverna skapa lägenheter utifrån olika behov och med målsättningen att allt i dem skulle vara multifunktionellt, även möbler. Då kan lägenheterna göras om efter behov på ett mer miljövänligt sätt i framtiden, något som är viktigt för att klara av klimatmålen.

– Tvåorna har även fått titta på vilket material som är bra att använda när man bygger lägenheten. Golv, tak, väggar: Vad är det som är hållbart, vad ska man använda? säger Erica om projektet och berättar vidare:

–  Sedan har de fått designa och göra skisser på sina våningsplan. De har gemensamt bestämt hur allt ska se ut utifrån.

När skisserna var klara var det bara att börja bygga modellerna och skriva rapporter om vad som blev bra och vad som kunde ha blivit bättre.

Ett lyckat samarbete gav ett lyckat resultat.

– Jag tycker att det har varit jättestimulerande! Vi har verkligen hjälpts åt, dels med instruktionerna och dels med byggnadsfasen. Vi har gemensamt bedömt hur aktiva eleverna har varit på lektionerna, så vi har fått ett jättestort betygsunderlag, säger Erica.