Elev för en dag
Elev för en dag
Kontakta oss
Kontakta oss
Senaste nytt
Senaste nytt
Reportage

Möt Thoren Innovation School Lunds Näringslivssamordnare Charlotta Park

Huvudbild till reportage
Charlotta Park har en gedigen bakgrund inom näringslivet bland annat som Konsultchef och Talent Manager. På Thoren Innovation School Lund ansvarar hon för APL inom El- och energiprogrammet (IT Program) med inriktning IT samt verklighetsnära projekt inom alla program på skolan. 

Här berättar hon om det omfattande arbetet som ligger bakom varje APL-plats och om hur det går till när eleverna ger sig ut på APL (arbetsförlagt lärande).

– Om du väljer El- och energiprogrammet innebär det att du kommer att tillbringa minst 15 veckor av din studietid ute på ett företag, där du utifrån dina ämnen och förmåga får lära dig mer och sätta dina kunskaper på prov ute i verkligheten, förklarar Charlotta.

Charlotta sitter med i skolans programråd tillsammans med programansvarig och rektor Henrik Löwkvist. Syftet är att utveckla samverkan mellan utbildning och arbetsliv, bidra till ett lärande i arbetslivet, belysa behoven i arbetslivet inför APL och utveckla skolans kurser i samverkan med företagen.

– För att bygga upp ett samarbete med företagen och finna APL platser krävs många samtal, säger Charlotta. Jag jobbar långsiktigt och bygger relationer med företag inom olika branscher så att vi kan erbjuda olika former av APL. Mitt arbete är att förbereda eleverna inför och under APL samt göra det så smidigt som möjligt för företag att ta emot elever. Det ligger även i näringslivets intresse att framtidssäkra kompetensförsörjningen.

Charlotta genomför intervju med varje elev innan APL för att få en känsla för eleven samt intresse för programmet. Hon förbereder eleverna genom att informera om rutiner och upplägg. Eleverna får också, inför matchning av APL-plats, delta i ett möte med handledaren tillsammans med Charlotta för att finna en trygghet inför uppstarten av APL.

Charlotta har löpande kontakt med både handledare och elever under hela APL-perioden. Läraren genomför ett bedömningssamtal gällande elevens lärande med handledare och elev. Eleverna får också dokumentera vad de får lära sig och efteråt görs en utvärdering.

– Rollen som APL-samordnare har vissa uppgifter som påminner om min tidigare roll som Konsultchef, den kompetensen har jag stor nytta av, avslutar Charlotta med ett leende.

Är du nyfiken på IT Program (El- och energiprogrammet) på Thoren Innovation School? Läs mer på hemsidan eller skicka in intresseanmälan så berättar vi mer!