Elev för en dag
Elev för en dag
Kontakta oss
Kontakta oss
Senaste nytt
Senaste nytt
Nyhet

Rent vatten för alla – Eleverna undersöker framtida lösningar på vattenbristen

Huvudbild till reportage
Hur skulle världen fungera utan rent vatten? På Thoren Innovation School i Lund fick eleverna i uppdrag att undersöka tillgången till vatten och hitta möjliga lösningar på framtidens utmaningar.
På bilden: Lärarna Simon, innovationsansvarig, och Anna, programansvarig för Innovation Program, leder eleverna i uppdraget att hitta lösningar på vattenbristen.

På Thoren Innovation School får eleverna undersöka olika samhällsproblem utifrån de globala målen: mål som rör frågor kring hälsa, miljö och jämställdhet. Utifrån mål nr.6, rent vatten för alla, fick eleverna i uppdrag att hindra att en framtida vattenbrist uppstår i Skåne.

Projektet började med att eleverna fick lära sig mer om orsaker och konsekvenser till vattenbristen, både globalt och lokalt. Efter att ha läst rapporter, sett filmer och tagit del av föreläsningar kunde de börja hitta lösningar.

På Thoren Innovation School används innovationsprocesser för att hitta de bästa lösningarna. Det är en metod där det gäller att komma på många idéer för att sedan undersöka vilken som kan passa bäst.

Eleverna redovisade sedan sina fynd och lösningar för att rädda Skåne från en vattenbrist, där de använde både samhälls- och naturvetenskap.

Läs mer om hur Thoren Innovation School arbetar med de globala målen eller boka in en privat rundvisning för mer info!