Elev för en dag
Elev för en dag
Kontakta oss
Kontakta oss
Senaste nytt
Senaste nytt
Reportage

Så här går innovationsprocesser till på Thoren Innovation School

Huvudbild till reportage
På Thoren Innovation School Helsingborg får eleverna bidra tillsammans för att lösa problem och utmaningar. 

Arbetet med så kallade Innovationsprocesser inleddes i våras och har redan slagit väl ut.
– Det går hand i hand med vårt skolkoncept. Vi är en innovationsskola och det bygger på att komma med nya idéer och lösningar, säger Glenn Mattsson, ansvarig lärare på skolan.

Att bygga och nyttja nätverk är avgörande för utbildning och det livslånga lärandet. I det traditionella klassrummet möter lärare personer med enormt olika förutsättningar och det är långt ifrån alla elever som upplever att de har ett användbart nätverk eller som aktivt arbetar med att utveckla samarbete med andra personer.
Lärande är i hög grad socialt och sker i relationer där den traditionella skolan oftast fokuserar på den viktiga relationen lärare-elev men bortser från andra mer ömsesidiga läranderelationer. Härmande, lek och utlärning är centrala begrepp för ett starkt socialt lärande. Att lära ut är också ett bra sätt att lära in – och att bygga självförtroende.
Idéerna kring innovationsprocesser bygger på etablerade teorier och metoder om innovation och idéutveckling hämtade från olika håll – främst Design Thinking och Human Centered Design. Dessa teorier och metoder har implementerats på Thoren Innovation School i Helsingborg utifrån följande områden:

1. Identifiera utmaningen.
2. Utforska och interagera för inspiration och empati. Basera fokusfrågor på insikter.
3. Idéutveckling: Generera, utvärdera och utveckla innovativa idéer.
4. Prototypa & testa: Skapa prototyper och testa på målgrupp för feedback.
5. Implementering: Utveckla en plan och ett team för genomförande.

– Från elevernas sida har responsen varit väldigt bra och tydlig, men framförallt har de älskat att arbeta på det här sättet. Med det här sättet att utbilda och driva gemensamma processer där eleverna tillsammans är delaktiga kommer göra de åtråvärda för näringslivet efter gymnasietiden, berättar Mattsson.