Elev för en dag
Elev för en dag
Kontakta oss
Kontakta oss
Senaste nytt
Senaste nytt
Nyhet

Science Program undersöker hälsofrågor under laborationer

Huvudbild till reportage
Här berättar Sefika Muratovic, lärare i matematik och kemi, om vad eleverna på Science Program får göra under sina laborationer inom mat och hälsa.

Det senaste året har visat oss hur viktigt forskning kring kroppen och hälsa verkligen är. För den som vill göra en stor skillnad i framtiden kan därmed folkhälsoforskare vara ett passande framtidsjobb.

Science Program, naturvetenskapsprogrammet på Thoren Innovation School, får eleverna i Malmö redan nu testa på det under projektet Mat och hälsa.

– Eleverna har möjlighet att fördjupa sina kunskaper i ett ämne genom att läsa olika naturvetenskapliga artiklar och utföra praktiska moment utifrån ämnet, där vetenskapliga metoder tillämpas, berättar läraren Sefika Muratovic om projektet.

Elever får på det sättet undersöka kroppens egenskaper, funktioner och uppbyggnad. Till sin hjälp har de varandra – och den moderna labbsalen hos Thoren Innovation School Malmö.

– Målet är att eleverna förstår mer vetenskapligt ”kroppens mekanismer och lagar” som kan leda till ett hälsosammare liv, berättar Sefika vidare.

Se filmen från Thoren Innovation School Malmös labbsal på vår Instagram!