Elev för en dag
Elev för en dag
Kontakta oss
Kontakta oss
Senaste nytt
Senaste nytt
Nyhet

Thoren Innovation School Lund använder DigiExam

Huvudbild till reportage
Att sitta i skolbänken och skriva prov är ett traditionellt sätt att bli bedömd på men som Thoren Innovation School Lund sedan en tid tillbaka har kompletterat med en digital tjänst. Skolan har inom olika ämnen testat att komplettera prov i pappersform med DigiExam som är en plattform för digitala prov.

Att låta eleverna skriva prov i DigiExam är samtidigt som det är miljövänligt även ett effektivt bedömningssätt då alla prov samlas på samma ställe.

– Det är ett helt fantastiskt verktyg som underlättar mitt arbete, förklarar läraren Johnny Broberg glatt som använt verktyget sedan hösten 2015.

DigiExam är ett verktyg för digitala prov som gör det möjligt för eleverna att skriva prov i sina datorer eller surfplattor. Papper och pennor förbrukas inte längre i samma utsträckning vilket Johnny Broberg, som undervisar i nätverkskurser och Cisco, ser som positivt.

– DigiExam är ett helt fantastiskt verktyg som underlättar mitt arbete. Det gör att vi slipper papper, gör rättningsarbetet mer effektivt samt gör att alla prov samlas på samma ställe, förklarar Johnny.

Eleverna skriver proven i sina datorer eller surfplattor utan möjlighet att öppna upp webbläsare eller övriga dokument under provets gång. DigiExam är med andra ord en trygghet för både lärare och elever.

– Det bästa med DigiExam är att eleverna skriver betydligt mycket mer och bättre svar än med papper och penna vilket leder till att eleverna klarar målen lättare, understryker Johnny.

Även läraren Jens Ekman, som undervisar i Historia, Entreprenörskap och Idrott och hälsa, tycker att DigiExam är en positiv tillgång och ser många fördelar med verktyget.

– Det finns många fördelar med DigiExam, inte minst blir det svårare att fuska då alla program låses ner. Det går inte heller att använda de trådlösa nätverken för att komma åt internet. De största fördelarna tycker jag däremot är för eleverna, förklarar Jens.

Jens kan gladeligen rekommendera andra skolor att använda sig av DigiExam som blivit väldigt uppskattat av eleverna och säger att tjänsten samtidigt även leder till en mer rättvis bedömning.

– DigiExam är väldigt uppskattat av eleverna och de brukar tycka det är skönt att skriva på datorn istället för att använda sig av penna och papper. Det bästa är att eleverna har lättare att skriva på datorn, det är enkelt och går snabbare. Dessutom är det lättare att gå tillbaka på föregående frågor och lägga till information som de kan ha missat. Eleverna kan också i efterhand se de korrekta svaren på varje fråga så de kan jämföra det med sina egna. En annan fördel är också att vi lärare kan välja så att vi inte ser vilken elev som svarat på frågorna förrän efter det är rättat, detta gör att det blir en mer rättvis bedömning, förklarar Jens.

Fabian Eklund Sigleifs går i klass TE16 och håller med om att DigiExam är en väldigt bra programvara. En av fördelarna med DigiExam anser han vara möjligheten att kunna undvika skrivkramp. En annan fördel är att man kan gå tillbaka och ändra sina svar på ett mycket enkelt sätt.

– Jag tycker att DigiExam är en väldigt bra programvara som är lätt att förstå och som har många användbara funktioner. De största fördelarna med att göra proven på datorn är att man slipper få kramp i handleden av allt skrivande och det är även mycket enklare att gå tillbaka och ändra sina svar. Dessutom är det bra för lärarna som inte behöver ha koll på alla papper och de kan även rätta proven anonymt. Detta gör att vi elever kan känna oss trygga för vi vet då att lärarna rättar objektivt. En annan fördel är att digitala prov är bättre för miljön jämfört med pappersprov, berättar Fabian.