Elev för en dag
Elev för en dag
Kontakta oss
Kontakta oss
Senaste nytt
Senaste nytt
TSA

Thoren Sports Academy – för dig som brinner för idrott

Huvudbild till reportage
Oavsett nivån på elevens idrottsliga ambitioner vill Thoren Innovation School hjälpa elever att fortsätta utvecklas samtidigt som dom får en förstklassig utbildning.

Thoren Sports Academy är en idrottsförening som finns på alla våra TIS-skolor och som tar våra elevers drömmar och ambitioner till nästa nivå. Som elev på Thoren Innovation School blir man automatiskt medlem i Thoren Sports Academy. Det gör att man har möjlighet att utöva sin idrott som individuellt val på skoltid.

Alla våra talangfyllda elever som väljer denna idrottssatsning har också en gemensam dag i Stockholm varje år med bland annat spännande föreläsningar och aktiviteter. Eleven får också möjlighet att få ett stipendium om man har presterat bra både i skolan och i idrotten.

Vi ger tillbaka och bidrar till samhället via idrottsaktiva ungdomar

Vi gör allt detta eftersom vi själva brinner för idrott och ungdomars utveckling. Vi är övertygade om att det förstärker idrottens roll som hälsofrämjande och ger positiva effekter på både studiemotivation, studiegång och betyg. Vi uppmuntrar också ett nära samarbete med lokala idrottsföreningar för att skapa en idrottsprofil på skolan som passar så många elever som möjligt.

På alla TIS-skolor ska vi utarbeta ett samarbete med en E-sportsförening.

Inom ramen för Thoren Sports Academy ingår tre kurser: delar av Idrott och hälsa 1, Idrott specialisering 1 och Idrott specialisering 2. De två sistnämnda är individuella val, vilket utesluter val av andra kurser.

Elever som går idrottsprofilen kommer att ha en lång lektion i veckan då de utför sådant som ingår i profilen:

  • Teoriundervisning inom aktuella kurser och kunskaper som krävs för att bli en framgångsrik elitidrottare
  • Grenspecifik styrketräning på gym i närheten av skolan.
  • Fysiska tester för att följa den fysiska utvecklingen.
  • Vid behov studieplanering med ansvarig lärare och elevhälsoteamet. Detta kan vara nödvändigt om eleven har många kvällsträningar, träningsläger eller tävlingar.
  • Vid behov läxläsning med ansvarig lärare eller elevhälsoteamet om eleven missar något på grund av dennes elitsatsning och behöver extra stöd.
  • Möjlighet att göra klart uppgifter eller studera för att frigöra tid på kvällstid till träning