Elev för en dag
Elev för en dag
Kontakta oss
Kontakta oss
Senaste nytt
Senaste nytt
TSP

Thoren Sports Profile – för dig som brinner för idrott

Huvudbild till reportage
Oavsett nivån på elevens idrottsliga ambitioner vill Thoren Innovation School hjälpa elever att fortsätta utvecklas samtidigt som dom får en förstklassig utbildning.

Thoren Sports Profile är en idrottsförening som finns på alla TIS-skolor och som tar våra elevers drömmar och ambitioner till nästa nivå. Som elev på Thoren Innovation School blir du automatiskt medlem i Thoren Sports Profile. Det gör att du har möjlighet att utöva din idrott som individuellt val på skoltid.

Alla våra talangfyllda elever som väljer denna idrottssatsning har också en gemensam dag i Stockholm varje år med bland annat spännande föreläsningar och aktiviteter. Eleven får också möjlighet att få ett stipendium om man har presterat bra både i skolan och i idrotten.

Vi ger tillbaka och bidrar till samhället via idrottsaktiva ungdomar

Vi gör allt detta eftersom vi själva brinner för idrott och ungdomars utveckling. Vi är övertygade om att det förstärker idrottens roll som hälsofrämjande och ger positiva effekter på både studiemotivation, studiegång och betyg. Vi uppmuntrar också ett nära samarbete med lokala idrottsföreningar för att skapa en idrottsprofil på skolan som passar så många elever som möjligt.

Inom ramen för Thoren Sports Profile ingår tre kurser: delar av Idrott och hälsa 1, Idrott och hälsa – specialisering 1 och Idrott och hälsa – specialisering 2. De två sistnämnda är individuella val, vilket utesluter val av andra kurser.

Elever som går idrottsprofilen kommer att ha en lång lektion i veckan då de utför sådant som ingår i profilen:

  • Teoriundervisning inom aktuella kurser och kunskaper som krävs för att bli en framgångsrik elitidrottare
  • Grenspecifik styrketräning på gym i närheten av skolan.
  • Fysiska tester för att följa den fysiska utvecklingen.
  • Vid behov studieplanering med ansvarig lärare och elevhälsoteamet. Detta kan vara nödvändigt om eleven har många kvällsträningar, träningsläger eller tävlingar.
  • Vid behov läxläsning med ansvarig lärare eller elevhälsoteamet, om eleven missar något på grund av dennes elitsatsning och behöver extra stöd.
  • Möjlighet att göra klart uppgifter eller studera för att frigöra tid på kvällstid till träning.